درباره ما

شرکت الوند قوطی پارس

این مجموعه با اتکا به هیات مدیره ای علاقمند به امر مقدس تولید و با پشتوانه متعهدترین و دلسوزترین نیروی انسانی کارامد و ماهر، در مدت 5 سال توانست بذر اعتماد را در قلب تک تک مشتریان خود از صنوف متعدد صنایع غذایی،تزئینی و شیمیایی بارور سازد. 

الوند قوطی پارس در مسیر تحقق آرمانهای متعالی خود که همانا حفظ چرخ تولید در دوران بحران اقتصادی، توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی در دنیای پرشتاب صنعت بسته بندی و پیکجینگ صنایع است، هرگز خود را از مشاورت با بزرگان و صاحبان فن و صاحبان ایده بی نیاز ندانسته و در این مسیر پر از فراز و فرود، به اعتماد و حمایت مشتریان و مخاطبان خود، دلگرم است .

حضور شرکت های بزرگی نظیر … از آغازین روزهای فعالیت الوند قوطی پارس، در فهرست باشگاه مشتریان وفادار ما، این شانس و افتخار را برای خانواده بزرگ الوند قوطی پارس به ارمغان آورد که ارائه خدمات درجه یک و ممتاز، به خالف تحمیل هزینه های گزاف تولید، میتواند انگیزه قوی برای کارآفرینان جوانی که از بحران های اقتصادی یا تولید نمی ترسند، ایجاد کند.

بنابراین ما حفظ امر مقدس تولید و اشتغال – هر چند کوچک در حد بضاعتمان – را به عنوان اولویت اصلی خود، در دستور کار قرار دادیم و تالش داریم کسب و کار نوینی را که با حمایت خانوادگی و با حضور سه نسل از خاندان لیقوانی ایجاد و تا حدود 456 تن نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم وسعت بخشیدیم، با چنگ و دندان حفظ کنیم.

به برکت استقرار کارخانه در شاهراه ارتباطی و سهل الوصول ترین موقعیت سرزمینی و تلاش، پشتکار و حمایت نیروهای انسانی ماهر و مسلح به روزآمدترین تکنولوژی اروپا، توانستیم در مدت کوتاهی از زمان تولد تا امروز، خود را در بازار عظیم و پررقابت بسته بندی، تثبیت کنیم و مجموعه را در مسیر برنامه 5 ساله دوم توسعه که همانا حضور قوی و مثمر ثمر در مارکت جهانی است، آماده کنیم.

همچنین حضور قدرتمند در فضای مجازی و راه اندازی درگاه های آنالین و ایجاد دسترسی و پاسخگویی شبانه روزی برای آحاد مشتریان از دیگر استراتژیها و برنامههای مجموعه برای تحقق سند توسعه 5 ساله دوم است.

ما توفیق خود را مدیون خانواده بزرگ الوند قوطی پارس و حمایت و اعتماد مشتریان فهیم و ارزشمندمان میدانیم.

دانلود فایل رزومه الوند قوطی پارس